Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door Andaluz E-Bikes, hierna te noemen “verhuurder”, aan haar klanten, hierna te noemen “huurder”.

Voorwaarden fietsverhuur

 1. Je oefent de fietssportactiviteiten in Andalusië, Spanje uit op eigen risico. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de verkeersregels in acht te nemen!
 2. Het team van Andaluz E-Bikes is niet verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade, die de huurder oploopt of veroorzaakt tijdens het gebruik van de huurfiets, alleen of in groepsverband, met of zonder gids van Andaluz E-Bikes.
 3. De huurder aanvaardt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht.
 4. Een valhelm is verplicht in Spanje, het dragen van een helm is dan ook verplicht bij alle fietsactiviteiten die het team van Andaluz E-bikes aanbiedt.
 5. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat af te leveren. Wij vragen je de fiets weer in goede staat in te leveren. Je gaat met je huurfiets om alsof het je eigen fiets is. Een eventueel mankement moet direct gemeld worden.
 6. De fietsen zijn verzekerd tegen schade en diefstal of total loss met een eigen risico van € 100 bij schade en van € 250 bij diefstal of total loss. Dit geldt voor gebruik zoals in punt 5 omschreven. De huurder is voor 100% aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door boze opzet of onvoorzichtigheid.
 7. De fietsen moeten altijd op slot worden gezet. Is dit niet het geval dan is de huurder volledig aansprakelijk en zal de boekwaarde aan de huurder doorbelast worden.
 8. Pechhulp en hulp bij een lekke band onderweg kan afgekocht worden voor € 5 per dag per fiets.
 9. De afstanden en de moeilijkheidsgraad van de begeleide routes zullen altijd in overleg met de deelnemers vast gesteld worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van de groep, het weer en het profiel van het terrein.

Algemene voorwaarden

 1. De betaling vindt plaats voor het inzetten van de fiets. Dit kan middels een pintransactie (op locatie), een bankoverschrijving of in contanten.
 2. Annuleren kan kosteloos tot 2 dagen van te voren. Gaat een reservering niet door dan is de huurder 50% van de huursom verschuldigd. Wanneer de huurder een nieuwe reservering maakt dan is de 50% van de huursom een aanbetaling op de nieuwe reservering.
 3. Het eigen risico van € 100 wordt als waarborg geïnd voor vertrek. Dit kan contant of per pintransactie. Nadat de fiets in goede conditie is ingeleverd wordt dit bedrag teruggeven of gestorneerd.
 4. Er wordt een kopie van een identiteitsbewijs gemaakt bij het inzetten van de huurfiets.
 5. Eventuele gemaakte foto’s tijdens de begeleide routes kunnen worden gedeeld met andere deelnemers en op social media. Als je hier bezwaar tegen hebt, geef dit dan aan.
 6. Andaluz E-Bikes neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor alle website-links waarnaar wordt doorverwezen op onze website.
 7. In geval van overmacht (natuurramp, brand, abnormale weersomstandigheden, ziekte etc.) heeft de verhuurder het recht om de uitvoering van de reservering op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Schadevergoeding is niet van toepassing.
 8. De minimale leeftijd voor het huren van onze E-bikes is 18 jaar. In geval van begeleide routes is een jongere leeftijd in overleg mogelijk.
 9. De hele inhoud van deze website werd naar eer en geweten samengesteld. Het team van Andaluz E-Bikes neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, die er ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, ingeslopen kunnen zijn.
 10. De verhuurder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de hierboven genoemde fietsvoorwaarden.
 11. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verhuurder is gevestigd.