Privacybeleid

Bij Andaluz E-Bikes hechten we veel waarde aan de privacy van onze websitebezoekers en respecteren  hun rechten met betrekking tot gegevensverwerking. Om volledige transparantie te bieden, hebben we een beleid opgesteld en geïmplementeerd dat de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten uit te oefenen, beschrijft.

1. Welke gegevens verzamelen wij?

Bij het aanbieden van onze diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Naam en contactgegevens van de klant, ID afbeelding
  2. Gegevens die nodig zijn voor facturering en betaling

2. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Om de reservering en levering van onze E-mountainbikes voor Andaluz E-Bikes optimaal te kunnen faciliteren, bewaren we bepaalde gegevens. Hieronder vallen de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW) van de klant, kopie ID, de locatie van het gastenverblijf, de datum, het tijdstip en alle e-mailcorrespondentie tussen de klant en Andaluz E-Bikes, inclusief eventuele offertes. We hechten veel waarde aan de bescherming van deze gegevens en gaan zorgvuldig om met de privacy van onze klanten.

3. Delen van gegevens met derden

Bij Andaluz E-Bikes  hanteren we een strikt beleid wat betreft het delen van persoonsgegevens met derden. Jouw gegevens worden niet zomaar gedeeld, tenzij dit essentieel is voor het leveren van onze diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van ons beleid met betrekking tot het delen van gegevens met derden:

  • Dienstverlening: In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens te delen met derden om onze diensten effectief te kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor het afstemmen van logistieke details of het coördineren van leveringen.
  • Wettelijke verplichtingen: Andaluz E-Bikes zal persoonsgegevens delen als dit wettelijk vereist is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als reactie op een gerechtelijk bevel of een andere dwingende juridische verplichting.
  • Vertrouwelijkheid: Bij het delen van gegevens met derden leggen we strikte voorwaarden vast om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de informatie te waarborgen. We selecteren zorgvuldig betrouwbare partners die zich houden aan dezelfde normen voor gegevensbescherming.
  • Toestemming: Als er gegevens gedeeld moeten worden voor doeleinden die niet direct gerelateerd zijn aan de dienstverlening of wettelijke verplichtingen, vragen we vooraf jouw toestemming.
  • Dit beleid is ontworpen om jouw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen worden gedeeld wanneer dat strikt noodzakelijk is en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. We streven ernaar om transparantie te bieden over het gebruik van jouw gegevens en nemen alle noodzakelijke maatregelen om een veilige en verantwoorde gegevensuitwisseling te waarborgen.

4. Hoe beveiligen wij de gegevens?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De website is voorzien van een SSL sleutel en daarmee worden alle gegevens versleuteld verstuurd. Directe toegang tot de database met gegevens is niet mogelijk.

5. Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie.